Επικοινωνία.

Σχολή οδηγών
Λιαπάκης Νίκος
στο Ηράκλειο Κρήτης

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ & ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΓΩΝΙΑ
ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΡΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Τηλ. 281 5108612
Κιν. 693 7100935